Open Wervendag 2016 toont eerste Systimber werven in primeur

(Version francophone en bas)

bertbouw Klassis systimber_patented

De Open Wervendag 2016 komt met een primeur van formaat: de eerste werven waar met hout is gebouwd op basis van de innovatieve Systimber houtschakelbouwtechnologie worden voor het grote publiek opengesteld.

Bij beide werven werd om verschillende redenen voor Systimber houtschakelbouw gekozen. De werf in Hulste, die door aannemer Klassis reeds in maart van dit jaar werd gezet, betreft een rijwoning tussen 2 bestaande woningen en heeft een bewoonbare oppervlakte van 180m². Aannemer Francis Soete verwoordt zijn motivatie voor de keuze van Systimber als volgt: “Systimberbalken worden aangeleverd in een mooie zichtkwaliteit en worden standaard van een witte primer voorzien, waardoor de ruwbouw aan de binnenzijde geen verdere afwerking meer behoeft. Op die manier worden de bouwkosten en dus ook de verkoopprijs laag gehouden.”

Aannemer Bert Van Ginkel (Bertbouw) verbouwt dan weer een bestaande woning en plaatst er een verdieping op van niet minder dan 130m2 in slechts 5 dagen tijd. “Systimber monteert heel snel en heeft een unieke uitstraling”, aldus Van Ginkel. “Bovendien is de ruwbouw luchtdicht, maar het materiaal damp-open, wat een gezonder leefklimaat schept. Én houtbouw is een hele stap vooruit op vlak van ecologie”.

Systimber is een innovatief bouwprocédé dat toelaat om snel, eenvoudig en efficiënt met massief hout te bouwen. De houten balken worden vertikaal met speciale afstandshouders samengeschakeld, waarbij ruimte wordt gelaten om de natuurlijke zetting van het hout op te vangen. Een flexibele EPDM vult deze ruimte op en garandeert dat de Systimber vloeren, wanden en daken in alle omstandigheden luchtdicht blijven. Systimber is wereldwijd gepatenteerd.

Praktisch: Open wervendag vindt plaats op zondag 22 mei van 10u ’s morgens tot 5u ‘s namiddags.

Adressen

Voor de film van de opbouw van de woning in Hulste, klik hier.

Journée Chantiers Ouverts 2016 montre les premiers chantiers Systimber en primeur

bertbouw Klassis systimber_patented

La Journée des Chantiers Ouverts 2016 montre au grand public en primeur les premiers chantiers de construction en bois à base du système innovatif de „boissemblage“ Systimber.

Dans les 2 chantiers, Systimber a été choisi comme méthode de construction pour de différentes raisons. À Hulste, le constructeur Klassis a construit une maison mitoyenne entre deux habitations avec une surface habitable de 180m2. Lorsqu’on lui demande pourquoi il a choisi Systimber pour ce projet, Soete fait référence à la rapidité du montage ainsi que la simplicité de la finition. « Les poutres Systimber sont livrées dans une belle qualité de finition et sont d’office imprégnées d’une couche de fond blanche qui ne nécessite plus de finition à l’intérieur. Cela permet de réduire les frais de construction et le prix de vente. »

En revanche, Bert Van Ginkel (Bertbouw) rénove une ancienne maison et y ajoute un étage de pas moins de 130m2 en 5 jours seulement. « Systimber s’installe rapidement et a une apparence unique », dit Van Ginkel. « En outre, le gros œuvre est étanche à l’air mais le matériel lui-même est perméable à la vapeur, ce qui crée un climat plus sain. Et la construction en bois massif est un grand pas en avant dans le domaine de l’écologie “.

Systimber est un système de construction innovateur qui permet une construction rapide, simple et efficace en bois massif. Les poutres en bois sont connectées de façon verticale en utilisant des espaceurs spéciaux qui gardent un joint de dilatation pour absorber le mouvement naturel du bois. Des imperméabilisations doubles en EPDM maintiennent les connections complètement imperméables en toutes circonstances.   Systimber est breveté dans le monde entier.

La Journée des Chantiers Ouverts prend place le dimanche 22 mai de 10h du matin au 5h l’après-midi.

Adresses:

Pour le film de la construction de la maison à Hulste, cliquez ici.

Wenst u een vrijblijvend bezoek te brengen of heeft u een vraag?

VOLG ONS OP INSTAGRAM @SYSTIMBER

[elfsight_instagram_feed id="1"]