Klassis bouwt eerste woonhuis met Systimber technologie

  Klassissystimber_patented 

(Version francophone en bas)

De eerste Systimber woning staat er! Aannemer Klassis uit Roeselare zette in niet meer dan 7 dagen de ruwbouw in massieve houten balken op basis van Systimber technologie. De rijwoning in Hulste (Harelbeke) werd geplaatst tussen 2 bestaande woningen en heeft een bewoonbare oppervlakte van 180m². Een 450-tal m² massief hout werden gebruikt voor buiten- en binnenwanden alsook voor de tussenvloeren van het 3 verdiepingen hoge gebouw. Daarmee doet de Systimber houtschakelbouwtechnologie officieel zijn intrede in het Belgische bouwlandschap.

Op de vraag waarom hij voor dit project voor Systimber heeft gekozen, verwijst Soete naar de snelheid van opbouw alsook naar de eenvoud in afwerking. “Systimberbalken worden immers aangeleverd in een mooie zichtkwaliteit en worden standaard van een witte primer voorzien, waardoor de ruwbouw aan de binnenzijde geen verdere afwerking meer behoeft. Op die manier worden de bouwkosten en dus ook de verkoopprijs laag gehouden.”
Wolfgang Verraes, uitvinder van de Systimber technologie, is enthousiast: “elk innovatieve technologie, hoe goed ook, heeft durvers nodig die ze naar de markt brengen. Dat nota bene een aannemer als Francis Soete, die uit de traditionele bouwsector komt, nu met Systimber houtschakelbouw werkt, is een teken aan de wand. Het marktaandeel van houtbouw in België groeit, en de houtschakelbouw zal deze groei ongetwijfeld versterken!”.

Systimber is een innovatief bouwprocédé dat toelaat om snel, eenvoudig en efficiënt met massief hout te bouwen. De houten balken worden vertikaal met speciale afstandshouders samengeschakeld, waarbij ruimte wordt gelaten om de natuurlijke zetting van het hout op te vangen. Een flexibele EPDM vult deze ruimte op en garandeert dat de Systimber vloeren, wanden en daken in alle omstandigheden luchtdicht blijven. Systimber is wereldwijd gepatenteerd.

De woning in Hulste staat te koop en kan op afspraak worden bezocht.

Voor de film van de opbouw van de woning in Hulste, klik hier.

Voor meer informatie, contacteer:

Klassis construit la première maison avec technologie Systimber.

La première maison Systimber est là ! Le constructeur Klassis de Roeselare n’a pas eu besoin de plus que 7 jours pour mettre en place le gros œuvre en poutres de bois massif basées sur la technologie Systimber. La maison mitoyenne à Hulste (Harelbeke) a été placé entre deux habitations existantes et a une surface habitable de 180m². Environ 450 m² en bois massif ont été utilisés pour les murs extérieurs et intérieurs, ainsi que pour les faux planchers entre les étages du bâtiment de trois étages. Avec cette construction, la technologie Systimber fait son apparition dans la construction Belge.

Lorsqu’on lui demande pourquoi il a choisi Systimber pour ce projet, Soete fait référence à la rapidité du montage ainsi que la simplicité de la finition. « Les poutres Systimber sont livrées dans une belle qualité de finition et sont d’office imprégnées d’une couche de fond blanche qui ne nécessite plus de finition à l’intérieur. Cela permet de réduire les frais de construction et le prix de vente. »

Wolfgang Verraes, inventeur de la technologie Systimber, est enthousiaste : chaque technologie innovante a besoin d’entrepreneurs qui osent l’introduire sur le marché.   En outre, le fait que Francis Soete, qui vient du secteur de la construction traditionelle, travaille maintenant avec la méthode de construction en bois massif Systimber, est significatif pour l’évolution du marché. Le part de construction en bois massif dans le marché total augmente, et de nouvelles technologies comme Systimber vont accélérer cette évolution.

Systimber est un système de construction innovateur qui permet une construction rapide, simple et efficace en bois massif. Les poutres en bois sont connectées de façon verticale en utilisant des espaceurs spéciaux qui gardent un joint de dilatation pour absorber le mouvement naturel du bois. Des imperméabilisations doubles en EPDM maintiennent les connections complètement imperméables en toutes circonstances.   Systimber est breveté dans le monde entier.

La maison à Hulste est à vendre et peut être visitée sur rendez-vous.

Pour le film de la construction de la maison à Hulste, cliquez ici.

Pour plus d’informations, veuillez contacter:

Souhaitez-vous une visite sans engagement ou avez-vous une question?

[elfsight_instagram_feed id="4"]