voordelen van schroeffundering

Tien voordelen van schroeffundering

Een van de grote voordelen van Systimber is dat wij bouwen met een zwevende vloerplaat op schroefpalen ofwel schroeffundering. Terwijl men vaak in de traditionele bouw gebruikt maakt van betonfunderingen als vloerplaat / ondergrond of paalfunderingen bij een slechte ondergrond. Toch zijn er heel veel voordelen verbonden aan bouwen op schroefpalen.

1.      Kostenbesparend

Dit komt vooral door de snelle plaatsing van een schroefpaal en zoals je weet ‘Time is money’. Toch is de schroefpaal in verschillende situaties ook goedkoper op zich dan traditionele funderingen. Dit hangt vooral af van de ondergrond en dus de hoeveelheid die nodig is.
Voor meer informatie over de prijzen van Systimber bijgebouwen, kan je hier een kijkje nemen.

2.      Korte montagetijd

Zoals eerder vermeld hierboven is de montagetijd minimaal tegenover dit van traditionele funderingen, maar om je een idee te geven staat bij 90% van de gevallen de volledige fundering van een  standaard tuinhuis op minder dan een halve dag op zijn plaats. Om niet te vergeten dat de schroefpaalfundering geschikt is voor alle ondergronden.

3.      Geen grondverzet of beton

Tot uitzondering van alle andere traditionele funderingstechnieken is er bij een schroefpaalfundering geen grondverzet nodig. Dit wil zeggen geen extra kosten aan grondwerken. Een natuurvriendelijk en ecologisch systeem.

4.      Extreem stabiel & direct belastbaar

De palen worden vervaardigd uit hoogwaardig constructiestaal, waardoor geen beton aan te pas komt. De levensduur is dan ook minstens evenwaardig aan dat van een betonnen fundering. Niet alleen worden de palen gebruikt om volwaardige funderingen te plaatsen, maar ook om verzwakte funderingen te herstellen.

5.      Direct belastbaar

In vergelijking tot een betonfundering kan bij een schroefpaalfundering direct gebouwd worden. Bij een betonfundering duurt dit gemiddeld dagen tot weken tot de beton is gehard.

6.      Gemakkelijk herplaatsing

Net zoals een schroef in een houten balk kunnen de schroeffunderingen uit de grond gehaald worden en zijn opnieuw direct gebruiksklaar. Jouw Systimber tuinkantoor vlot en gemakkelijk verplaatst worden.

7.      Milieuvriendelijk, ecologisch en duurzaam

Het gebruik van schroefpalen als fundering heeft een minimale impact op de omgeving en heeft geen negatieve invloed op de bodem of het grondwater. Afhankelijk van de zuurtegraad van de ondergrond kan een schroefpaal gemakkelijk 80 tot 100 jaar en langer mee.

8.      Waterpas

De basis van elke constructie is een opbouw die waterpas ligt. Met laserapparatuur en digitale waterpasmetingen is er 100% garantie op een nauwkeurige en loodrechte plaatsing van de schroefpalen.

9.      Plaatsing doorheen verharde oppervlakken

Door middel van een kernboring doorheen beton of asfalt, of door het verwijderen van betonklinkers of chape, kan een schroefpaal ook daar als funderingstechniek gebruikt worden. Schroefpalen kunnen dus perfect gebruikt worden als fundering voor verkeersborden langs of op verharde wegen. Meer nog! In bedrijven waar een zware nieuwe machine moet komen worden onder de steunpunten van de machine kernboringen doorheen de betonvloer aangebracht en worden de nodige schroefpalen geïnstalleerd. Deze funderingstechniek voorkomt het verzakken van de betonvloer omdat de machine nu rust op de schroefpalen en niet meer op de vloer.

10.   Geen werktuigen

Plaatsen van schroefpalen kan op eender welke locatie. Er zijn geen grote kranen, nog betonwagenwagens nodig.

Niet alleen wilt dit zeggen dat de kost beperkt worden, maar het bespaart jouw ingerichte tuin van omgewoeld te worden of beschadigd te worden door het gewicht van de kranen.

Voor meer informatie over Systimber en onze werkwijze,  kan je een kijkje nemen op onze FAQ-pagina.

Voor onze schroefpalen werken wij samen met partner SOILTEK, specialist in duurzame schroeffundering.

voordelen schroeffundering

Deze artikels interesseren jou misschien ook

Deel dit artikel

Souhaitez-vous une visite sans engagement ou avez-vous une question?

[elfsight_instagram_feed id="4"]