zorgwoning voor hulpbehoevende

Van poolhouse tot zorgwoning en omgekeerd.

Zorgwoningen of zorgunits zitten in de lift. Ouderen willen niet meteen naar een rusthuis trekken, kinderen nemen liever de zorg op zichzelf en hulpbehoevenden blijven liever thuis wonen maar hebben nood aan privacy. Een bijgebouw in de tuin kan dé oplossing zijn: gehuurd of gebouwd, tijdelijk of permanent. Sinds 16 augustus 2021 is er een nieuwe Vlaamse regelgeving van kracht die het aanvragen van een zorgwoning of zorgunit een stuk vlotter en makkelijker maakt.

Wat is zorgwonen?

“Zorgwonen is het creëren van een kleinere woongelegenheid in of bij een bestaande hoofdzakelijk vergunde woning zodat maximaal 2 oudere (65+) of hulpbehoevende personen kunnen wonen bij iemand die hen zorg verleent. Hierdoor kan bijvoorbeeld de partner van de oudere of hulpbehoevende mee inwonen, zonder dat deze zelf oudere of hulpbehoevende moet zijn.” (bron: Omgeving Vlaanderen)

Wanneer is er sprake van een zorgwoning?

Er moet voldaan worden aan drie voorwaarden vooraleer er sprake is van een zorgwoning:

 • In of bij een bestaande hoofdzakelijk vergunde woning wordt één kleinere (ondergeschikte) wooneenheid gecreëerd.
 • De (blote) eigendom, op enerzijds de hoofdwooneenheid en anderzijds de ondergeschikte wooneenheid of de grond waarop die tijdelijk wordt geplaatst, is van dezelfde eigenaar/eigenaars.
 • Het bouwen van de zorgwoning gebeurt met het oog op het huisvesten van:
  • Maximum 2 personen, waarvan minstens 1 persoon van 65 jaar of ouder
  • Maximum 2 personen, waarvan minstens 1 hulpbehoevende die
   • leidt aan een handicap
   • in aanmerking komt voor een tegemoetkoming van de Vlaamse Sociale Bescherming
   • assistentie nodig heeft om zelfstandig te wonen
  • De zorgverlener, indien de hulpbehoevende personen wonen in de hoofdwoning.
  •  
  • Slechts in drie situaties mag zorgwonen gemeld worden:
 • Binnen een bestaande woning
 • Binnen een bestaand bijgebouw in de woning
 • In een nieuwe, tijdelijke verplaatsbare unit

Zorgwonen in een bestaand, hoofdzakelijk vergund vrijstaand bijgebouw

Zorgwonen in een bestaand, hoofdzakelijk vergund vrijstaand bijgebouw is meldingsplichtig wanneer aan alle voorwaarden voldaan wordt:

 • Het brutovloeroppervlakte van dit bijgebouw max. 50m² bedraagt.
 • Er geen bijkomende verharding aangelegd wordt, tenzij voor een strikt noodzakelijke toegang tot het bijgebouw (trapje of aanloop).
 • De noodzakelijke nutsvoorzieningen van het bijgebouw takken aan de bestaande nutsvoorzieningen van de hoofdwooneenheid
 • De afvoer van het afvalwater aansluit op die van de hoofdwooneenheid.

Als u dus reeds een bestaand bijgebouw heeft, kan u de functie tijdelijk in ‘zorgwoning’ veranderen en dat later opnieuw laten aanpassen naar ‘bijgebouw’. Hoe u dit concreet kan melden, kan u hier nalezen: Omgevingsloket: zorgwonen in een bestaand bijgebouw melden

Zorgwonen in een tijdelijke, verplaatsbare constructie

Sinds 16 augustus is het ook mogelijk een tijdelijke, verplaatsbare constructie te gebruiken als zorgwoning. Deze is meldingsplichtig wanneer aan alle voorwaarden wordt voldaan:

 • De tijdelijke, verplaatsbare constructie wordt volledig geplaatst binnen een straal van 30m van de hoofdwooneenheid op hetzelfde perceel als de hoofdwooneenheid of op een perceel dat onmiddellijk paalt aan het perceel van de hoofdwooneenheid.
 • De tijdelijke, verplaatsbare constructie wordt op een van de volgende plaatsen geplaatst:
  • In de zijtuin, al dan niet vrijstaand, tot op 3m van de perceelsgrenzen.
  • In de achtertuin, al dan niet vrijstaand, tot op 1m van de perceelsgrenzen. De ondergeschikte wooneenheid kan in de achtertuin ook op of tegen de perceelsgrens geplaatst worden als ze tegen een bestaande scheidingsmuur opgericht wordt en als de bestaande scheidingsmuur niet gewijzigd wordt.
 • De tijdelijke, verplaatsbare constructie heeft een maximale hoogte van 3,5 m en max. bruto vloeroppervlakte van 50m².
 • Er wordt geen bijkomende verharding aangelegd, met uitzondering van de tijdelijke, verplaatsbare constructie zelf en een strikt noodzakelijke toegang tot de tijdelijke, verplaatsbare constructie.
 • De plaatsing van de tijdelijke, verplaatsbare constructie gaat niet gepaard met een ontbossing, het aanmerkelijk wijzigen van het reliëf van de bodem, en gebeurt niet in een overstromingsgebied noch in een ruimtelijk kwetsbaar gebied, met uitzondering van agrarisch gebied met ecologische waarde, agrarisch gebied met ecologisch belang en parkgebied.
 • De noodzakelijke nutsvoorzieningen takken aan op de bestaande nutsvoorzieningen van de hoofdwooneenheid.
 • De afvoer van het afvalwater sluit aan op de bestaande waterafvoer van de hoofdwooneenheid.
 • De plaatsing is tijdelijk voor een maximale totale duur van drie jaar per hoofdwooneenheid. De duur kan met een nieuwe melding slechts één keer verlengd worden met een aanvullende periode van maximaal drie jaar.
 • Binnen drie maanden na het beëindigen van de zorgsituatie, worden de tijdelijke, verplaatsbare constructie en de hiervoor aangelegde strikt noodzakelijke toegang verwijderd.

Hoe u de aanvraag van een tijdelijke, verplaatsbare zorgwoning moet melden, kan u hier nalezen: Omgevingsloket: zorgwonen in een tijdelijke en verplaatsbare unit melden

Een Systimber-zorgwoning bouwen in de tuin

zorgwoning de pauw liedekerke

Systimber bouwt zorgwoningen op maat van uw noden & wensen. Het houtschakelbouwsysteem laat toe in volledige vrijheid te ontwerpen, zo kan een kleine woonruimte optimaal benut worden. De warme uitstraling van het hout creëert een huiselijk gevoel voor de hulpbehoevende die (tijdelijk) bij jou komt wonen.  Je kan ervoor kiezen een permanent bijgebouw te plaatsen waarbij je de bestemming laat aanpassen. In eerste instantie bouw je een bijgebouw dat functioneert als polyvalent tuinkantoor met badkamer- & slaapkamermogelijkheden. Later kan dit bijgebouw omgevormd worden tot een zorgwoning met eventuele toevoeging van een extra ruimte.
Anderzijds kan je opteren een tijdelijke Systimber-zorgunit te plaatsen dankzij ons demontabel houtschakelbouwsysteem en de schroeffundering die geen verhardingen of betonlaag vereist. Hierdoor voldoe je aan de voorschriften voor zorgwonen.

Het is wel belangrijk dat je steeds de geldende voorschriften navraagt in jouw gemeente, die kunnen sterk verschillend zijn. Wij helpen jou graag met advies omtrent het administratief aanvragen van een bijgebouw of zorgwoning.

Nuttige links:

Souhaitez-vous une visite sans engagement ou avez-vous une question?

[elfsight_instagram_feed id="4"]