Facebook pixel

Disclaimer

Het gebruik van de website van www.systimber.com is onderworpen aan de hierna opgenomen gebruiksvoorwaarden. Het gebruik van de website geldt als aanvaarding van deze voorwaardenDeze laatste kunnen worden gewijzigd: de toepasselijke voorwaarden zijn die welke gelden op het ogenblik van elke verbinding. De Website behoort toe aan Patrimmonia NV, met maatschappelijke zetel te Den Beer 18, 9840 De Pinte en met ondernemingsnummer BE0876453792 (hierna: “Wij” of de “Onderneming). 

 GEBRUIK VAN DE WEBSITE 

Wij besteden veel aandacht aan onze Website. Ondanks deze inspanningen kunnen wij niet garanderen dat de informatie op de Website volledig juistnauwkeurig en actueel is. Deze gegevens kunnen dus enkel worden gebruikt als algemene informatieEvenmin kunnen wij aansprakelijk gesteld worden voor (on)rechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de Website of op basis van via de Website ter beschikking gestelde informatie. De Website kan bestanden van derden of hyperlinks of andere verwijzingen naar websites van derden bevattenOnze Onderneming is hiervoor in geen enkel geval aansprakelijkVoorts houden wij ons het recht voor om de inhoud van de Website op elk ogenblik aan te passente wijzigen of aan te vullen. 

 INTELLECTUELE EIGENDOM 

Het gebruik van de Website verleent de gebruiker geen enkel intellectueel eigendomsrecht. De inhoud van de Website en de ter beschikking gestelde informatie behoren tot de exclusieve intellectuele eigendom van de Onderneming. De informatie die op de Website kan worden geraadpleegd, de vormgeving, de tekstentekeningenfoto’sgegevens, logo’s, merken en andere elementen die worden weergegevenzijn beschermd door het merkenrecht en/of het auteursrecht en/of andere geldende voorschriftenen mogen niet worden gereproduceerd in welke vorm en met welk middel dan ook. Elke inbreuk zal aanleiding geven tot rechtsvervolging 

 BESCHERMING VAN PERSOONSGEGEVENS 

Onze Onderneming neemt haar verplichtingen inzake privacy en gegevensbescherming ernstigVoor meer informatie kan u onze Data Protection Notice consulteren op de Website. 

COOKIES 

Een cookie is een tekstbestand dat ingelezen wordt als u op onze website surft en toestemming geeft. Deze cookie wordt opgeslaan in uw browser voor toekomstige bezoeken. Als u terugkeert naar onze website, wordt de cookie opnieuw ingeladen. 

Deze website maakt gebruik van essentiële, functionele en marketingcookies om de website correct te doen functioneren, verkeersgegevens te verzamelen om uw surfervaring te verbeteren en de website te analyseren. Deze cookies worden min. 30 dagen t.e.m. 26 maanden opgeslagen, tenzij u ze zelf wist.

Cookies controleren, wijzigen of verwijderen

Het
gebruik van cookies kunt u in uw browser beheren en/of uitschakelen. In dit laatste geval kan uw bezoek echter minder vlot verlopen. Het aanvaarden van cookies, via uw browser, kan daarnaast noodzakelijk zijn om delen van de Website te bereiken die de identificatie van de gebruiker vereisen.  

Lees hier hoe u uw cookies in Chrome kan verwijderen.
Lees hier hoe u uw cookies in Edge of Explorer kan verwijderen.
Lees hier hoe u uw cookies in Firefox kan verwijderen.

 BELGISCH RECHT 

Uw toegang tot, bezoek of gebruik van de Website en deze gebruiksvoorwaarden worden beheerst door het Belgisch recht. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van de maatschappelijke zetel van de Onderneming bevoegd. 

HEEFT U VRAGEN?

Heeft u vragen over onze cookie policy of de disclaimer? Dan kan u contact opnemen met Systimber via info@systimber.com.