Ontwerp door architect Goddeeris (Kortrijk) – Industriële optop

(Version francophone en bas)

Eerste industriële optop in Systimber Houtschakelbouw staat er!

Met de opbouw van een industriële optop in Stasegem (Kortrijk) is de Systimber houtschakelbouwtechnologie nu ook voor de eerste keer in een commercieel project toegepast.

Op de grote werf, waar Bessa Benelux NV een aantal oude industriële gebouwen tot moderne kantoorfaciliteiten omvormt, was nood aan een opbouw op het dak van één van die gebouwen om er de technische installaties in te behuizen. De constructie moest sterk maar licht zijn, luchtdicht, en moest mooi passen bij de huisstijl van het project, die een combinatie van beton, glas en hout behelst.

Voor de 60m2 grote optop werd door architect Goddeeris uit Kortrijk dan ook voor Systimber houtschakelbouw gekozen, waarbij dak en muren op voorhand door de producent in een door de architect aangeduide RAL kleur werden afgewerkt.

Systimber is een innovatief bouwprocédé dat toelaat om snel, eenvoudig en efficiënt met massief hout te bouwen. De houten balken worden verticaal met speciale afstandshouders samen geschakeld, waarbij ruimte wordt gelaten om de natuurlijke zetting van het hout op te vangen. Een flexibele EPDM vult deze ruimte op en garandeert dat de Systimber vloeren, wanden en daken in alle omstandigheden luchtdicht blijven. Systimber is wereldwijd gepatenteerd.

Voor meer informatie, contacteer

Wolfgang Verraes, wolfgang@systimbercom.webhosting.be, 0475 74 65 09.

Karel Vervaet, karel.vervaet@systimbercom.webhosting.be, 0475 57 47 09.

Systimberlogo_kl

Première surélévation industrielle en Systimber est là!

Avec la finalisation d’une surélévation industrielle à Stasegem (Courtrai), la méthode de construction en bois massif Systimber a été appliquée pour la première fois dans un projet commercial.

Sur le grand chantier, où Bessa Benelux NV est en train de transformer des anciens bâtiments industriels en bureaux modernes, il faudrait une surélévation sur le toit d’un de ces bâtiments pour y mettre les installations techniques. La structure devrait être solide mais légère, étanche à l’air, et devrait s’adapter bien dans le style du projet, qui consiste d’une combinaison de béton, de verre et de bois.

Pour la surélévation de 60m2, l’architecte Goddeeris de Courtrai a donc choisi pour Systimber comme méthode de construction, le toit et les murs étant achevés à l’avance par le producteur dans la couleur RAL comme spécifié par l’architecte.

Systimber est un système de construction innovateur qui permet une construction rapide, simple et efficace en bois massif. Les poutres en bois sont connectées de façon verticale en utilisant des espaceurs spéciaux qui gardent un joint de dilatation pour absorber le mouvement naturel du bois. Des imperméabilisations doubles en EPDM maintiennent les connections complètement imperméables en toutes circonstances.   Systimber est breveté dans le monde entier.

Pour obtenir plus d’informations, contactez :

Wolfgang Verraes, wolfgang@systimbercom.webhosting.be, 0475 74 65 09.

Karel Vervaet, karel.vervaet@systimbercom.webhosting.be, 0475 57 47 09.